Sajatining Rasa Rumasa nu karasa ku dirining kuring jeung papada mahkluk, nyataning pikeun kahadean.